Steaua sus răsare (text)

Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua strălucește
Magilor vestește


Că astăzi curata,
Prea nevinovata,
Fecioara Maria
Naște pe Mesia.

Magii cum zăriră
Steaua și porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-l vază

La Dânsul intrară
Și se închinară,
Cu daruri vestite
Lui Hristos menite.
Și de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie,
Tuturor cu bucure
Și de mare veselie.


Nici un comentariu pentru Steaua sus răsare (text)

Lasă un comentariu