Politica de confidenţialitate

Autorul paginii web http://jocuridincopilarie.ro recunoaste importanta confidentialitatii informatiilor personale a vizitatorilor.

Mai jos gasiti tipurile de informatii primite si colectate de jocuridincopilarie.ro despre vizitatorii sai. Mentionez ca informatiile respective nu vor fi instrainate in niciun fel, se vor folosi doar pentru statistici interne.

Log files (fisiere jurnal)

Ca si aproape toate celelalte pagini web, colectam si folosim informatii in fisiere jurnal. Informatia colectata astfel poate sa contina adrese IP (Internet Protocol), informatii despre ISP (Internet Service Provider, furnizor de servicii internet), browserul folosit de vizitator pentru a accesa pagina, data si ora vizitei, respectiv informatii despre care subpagini au fost vizitate.

Cookies

jocuridincopilarie.ro foloseste cookies (informatii la adresa http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie) pentru a stoca informatii ca preferintele personale in timpul vizitei paginii.

jocuridincopilarie.ro afiseaza publicitate furnizata de terti. Unii furnizori de publicitate pot folosi tehnologii precum cookies in procesul de afisare a reclamelor pe siteul jocuridincopilarie.ro, iar acestea pot transmite informatii respectivelor firme (cum ar fi de exemplu Google prin programul Google AdSense) despre adresa IP, ISP-ul, browserul vizitatorului si, in unele cazuri, daca el are instalat Flash. Acestea sunt folosite de obicei pentru filtrarea mai exacta a reclamelor afisate pe paginile web in functie de locatie sau in functie de preferintele vizitatorilor (de exemplu sa afiseze reclame despre imagini amuzante pentru vizitatorii care frecventeaza paginile de acest fel).

Aveti posibilitatea de a deactiva sau opri selectiv cookie-urile paginii jocuridincopilarie.ro sau cele create de terti prin aplicarea setarilor potrivite in browserul Dvs. sau printr-un program de securitate. In acest caz insa experienta si interactiunea Dvs cu pagina web poate fi afectata.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior datele colectate nu sunt utilizate în nici un fel. Datele colectate sunt doar acele date fără de care site-ul nu poate funcționa din motive constructive.
Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
IP-ul și browserul utilizat.
Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:
nume de utilizator.
adresa de email.
adresa web a site-ului persoanei care comentează.
Dacă veți publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.
Site-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului și vânzări de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă mai sus.

Scopurile și temeiurile prelucrării
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate astfel:
IP-ul și browserul utilizat: colectate, dar nu și prelucrate suplimentar în vreun fel.
Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului. Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice.
Dacă postați comentarii pe Site, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate astfel:
nume de utilizator: este colectat, dar nu fac nimic cu el dincolo de a fi folosit ca metodă de adresare într-un eventual răspuns.
adresa de email: este colectată fără a fi utilizată altfel. Nu este transmisă terțelor persoane, nu se trimit emailuri fără vă cere acordul.
Excepții: dacă bifați să primiți notificări de răspuns la comentariile voastre, Site-ul vă va trimite automat emailuri de notificare.
adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, nu este prelucreată suplimentar dincolo de colectarea ei.
Temei: colectarea lor este obligatorie datorită modului de funcționare a platformei WordPress, platforma de blogging pe care este construită Site-ul. Nu puteți comenta fără a lăsa un email. Vă exprimați consimțământul vostru pentru colectarea lor în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului. Dacă refuzați să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe Site.
Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe Site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

Durata pentru care vă prelucrăm datele
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Nu sunt dezvăluite datele voastre personale niciunui terț și nici nu vă înscriu fără voia voastră la newsletter-uri sau alte comunicări.

Stocarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele companiei de hosting (wwww.redhost.ro)

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Site nu sunt transferate

8Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Radu Dumitru, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@jocuridincopilarie.ro