nomogramă


Reprezentare grafică plană, cu ajutorul unor linii gradate, a unei relaţii matematice între două sau mai multe mărimi. Serveşte la determinarea, printr-o simplă citire, a uneia dintre mărimi, când celelate sunt cunoscute.


Nici un comentariu pentru nomogramă

Lasă un comentariu