mulţime


Noţiune primară din matematică, desemnând o colecţie de obiecte de natură arbitrară. Mulţimile, notate de obicei cu litere mari, sunt desemnate fie prin enumerarea elementelor A={2,3,5,7} fie prin evidenţierea proprietăţilor elementelor A={x | x <10, x numar prim}


Nici un comentariu pentru mulţime

Lasă un comentariu