abcisă


Prima coordonată carteziană a unui punct. În plan reprezintă, în valoare absolută, distanţa punctului la axa Oy. Este pozitivă sau negativă, după cum punctul se găseşte la dreapta sau la stânga axei Oy. Se notează cu litera x


Nici un comentariu pentru abcisă

Lasă un comentariu